Bagry / Pogoria II – częściowy rezerwat przyrody

Na terenie Bagry / Pogoria II znajduje się częściowy rezerwat przyrody. Prosimy o niewchodzenie do rezerwatu.
Obiekt jest monitorowany i wszelkie akty wandalizmu i nieprzestrzegania regulaminu będą surowo karane.