Rekrutacja

Prowadzimy rekrutację członków Straży Ligi Ochrony Przyrody – Grupa Rejonowa Dąbrowa Górnicza, jeżeli ukończyłeś / łaś 18 rok życia oraz jesteś niekarany /na, Twoim zamiłowaniem jest szeroko pojęta ochrona przyrody oraz służba mundurowa (non-profit) wypełnij poniższe pola – nasz zarząd skontaktuje się z Tobą.

Po wstępnej rozmowie i akceptacji, otrzymasz materiały do nauki oraz rozpoczniesz trzy miesięczny okres szkolenia, zakończony egzaminem jego pozytywny wynik zagwarantuje Ci otrzymanie odznaki oraz munduru służbowego wraz z niezbędnym wyposażeniem do pełnienia służby w SLOP.

  • Szkolenie może zostać skrócone jeżeli kandat posiada wykształcenie o profilu mundurowym, pracował w służbach mundurowych lub wykazuje ponad przeciętne wyniki podczas przygotowania.
  • Miejscem zamieszkania kandydata nie musi być Dąbrowa Górnicza, prowadzimy szeroki zakres działań na Śląsku.