Interwencje

Interwencje wykonujemy z wyprzedzeniem oraz na zgłoszenie. Jeżeli obejmują one niestandardowe lokalizacje jak np. schroniska, fundacje oddział winien jest zaznajomić się z dokumentami jakie powinny posiadać w/w instytucje w ramach kontroli.

Psy uznawane za agresywne (Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń):

 1. amerykański pit bull terier
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)
 3. buldog amerykański
 4. dog argentyński
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)
 6. tosa inu
 7. rottweiler
 8. akbash dog
 9. anatolian karabash
 10. moskiewski stróżujący
 11. owczarek kaukaski

W stosunku do tych ras przepisy ustawy o ochronie zwierząt wyglądają następująco:

„Art. 10.1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. z Ustawy o Ochronie Zwierząt 1997, właściciel zoobowiązany jest do ukazania książeczki zdrowia zwierzecia (szczepienia, wścieklizna), Kodeks Karny &35. Odpowiedzialność karna za zabijanie, uśmiercanie lub dokonywanie uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy albo znęcanie się nad zwierzęciem. podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości strażnik zgłasza sprawę na Policje oraz do Miejscowej Jednostki Weterynarii