O nas

Straż Ligi Ochrony Przyrody (SLOP) jest organizacją społeczną, której głównym celem jest szeroko pojęta ochrona środowiska. Działania podejmowane przez SLOP nie ograniczają się jedynie do kontroli Polskiego Związku Wędkarskiego, lecz obejmują również patrolowanie lasów i rezerwatów przyrody, a także eliminację oraz zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci.

Nasza grupa, SLOP, aktywnie współpracuje z innymi instytucjami, takimi jak Państwowa Straż Rybacka (PSR), Stołeczna Straż Rybacka SSR), Policja, Straż Leśna oraz Straż Miejska. Ta efektywna współpraca pozwala nam skutecznie realizować nasze cele i zadania związane z ochroną przyrody.

Dzięki naszemu profesjonalizmowi oraz zdecydowanemu podejściu do ochrony środowiska, SLOP jest zaufanym partnerem dla różnych instytucji państwowych i organizacji pozarządowych. Nasze działania mają na celu nie tylko egzekwowanie przepisów dotyczących ochrony przyrody, ale również budowanie świadomości społecznej i edukację w zakresie ekologii.

Dzięki naszej współpracy z PSR, SSR, Policją, Strażą Leśną i Strażą Miejską, tworzymy efektywną sieć ochrony środowiska, która przyczynia się do zachowania naszej dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń.

“Ochrona przyrody – nasze powołanie i pasja, SLOP – gdzie służba staje się hobby.”