Nieznane substancje

W przypadku wykrycia skażenia nieznaną substancja obszarów wodnych lub leśnych strażnik:

  • Powiadamia Wydział Ochrony Środowiska podległy terenowi kontroli oraz wykonuje polecenia WOŚ
  • Wykonuje zdjęcia
  • Sporządza notatkę służbową – wymagany podpis