Patrol | Zbiornik Przeczyce: Śmieci

Podczas patrolu na zbiorniku Przeczyce strażnik natknął się na obszarze na rozległe zanieczyszczenie śmieciami. Zaniepokojony tą sytuacją, strażnik postanowił podjąć działania w celu oczyszczenia terenu i zgłosił sprawę Urzędowi Miejskiemu w Mierzęcicach.

Po otrzymaniu informacji od strażnika, Urząd Miejski w Mierzęcicach odpowiednio zareagował na sytuację. Wspólnie z lokalnymi służbami środowiskowymi i firmą zajmującą się utylizacją odpadów, podjęto szybkie działania mające na celu usunięcie zgromadzonych śmieci.

i. Przeprowadzono gruntowną akcję sprzątania, podczas której usunięto różnego rodzaju odpady, takie jak plastikowe butelki, worki, opakowania i inne przedmioty pozostawione na terenie zbiornika.

Po zakończeniu akcji sprzątania, teren został wyczyszczony z odpadów, przywracając mu jego naturalny stan. Działania Straży Ligi Ochrony Przyrody, we współpracy z Urzędem Miejskim w Mierzęcicach i służbami środowiskowymi, przyczyniły się do przywrócenia czystości i ochrony ekosystemu zbiornika Przeczyce.

Ten incydent pokazuje, jak ważną rolę odgrywają strażnicy i lokalne władze w monitorowaniu i utrzymaniu czystości naszego środowiska naturalnego. Dzięki ich szybkiej reakcji i współpracy udało się skutecznie zareagować na sytuację i przywrócić prawidłowe funkcjonowanie zbiornika.