Wędkarstwo

Podczas kontroli osoby wędkującej strażnik:

 • Sprawdza czy osoba posiada karte wędkarską, opłaty (znaczki na rok bieżacy), wpis do rejestru
 • Strażnik może poprosić o wyciągnięcie wędki z wody:
  • wędka może być uzbrojona w jeden hak lub kotwice.
  • metoda na żywca / trupka: Niedozwolony jest karaś srebrzysty (japoniec), Wzdręga do 15cm (czerwona płetwa ogonowa, czerwone oko) lin do 25cm, okoń do 25cm oraz częsci żywe raki, małże itp. reszta zgodnie z regulaminem PZW: https://katowice.pzw.org.pl/cms/2627/_zasady_wedkowania_w_okregu_katowice_w_2023
  • pkt. 10. Wprowadza się zakaz połowu na części ryb, dozwolony połów wyłącznie na żywe i martwe ryby w całości.
 • dobowy limit: szczupak, sandacz –  2 szt. łącznie, karp, amur 2szt łącznie
 • zakaz podmiany ryb złowionych i przetrzymywanych w siatkach – maksymalnie jedna doba w siatce,
 • utrzymanie stanowiska wędkarskiego w czystości w promieniu 5 m bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu,
 • zakaz połowu z wysp.
 • pkt 12. Zakaz znakowania łowiska wszelkimi znacznikami,
 • pkt 17. Wprowadza się w porze nocnej obowiązek oznaczenia stanowiska wędkarskiego oraz jednostki pływającej (łodzi) sztucznym widocznym białym światłem 360°
 • pkt 18. Obowiązuje ograniczenie posiadania na stanowisku wędkarskim oraz stosowania zanęty i przynęty do 2 kg na wędkarza na dobę, za wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich zgodnie z regulaminem.
 • roczny limit połowu ryb  w ilości 35 szt. łącznie dla następujących  gatunków ryb: karp, lin, węgorz, szczupak, sandacz, pstrąg potokowy.

Osoby zwolnione z obowiązku posiadania karty wędkarskiej: (Pod opieką osoby posiadającej uprawnienia)

–> Cudzoziemcy przebywający tymczasowo na obszarze RP

–> Osoby do lat 14

W przypadku wykrycia nie prawidłowości strażnik informuje o skierowaniu wniosku o ukaranie do PSR:

Sporządza zdjęcia czynu oraz opis – wymagany podpis obu stron

Nr legitymacji oraz numer pozwolenia osoby kontrolowanej

Pesel oraz aktualny adres zamieszkania

Jeżeli osoba nie wykazuje chęci polubownego podania informacji Strażnik natychmiastowo powiadamia Państwową Straż Rybacką tel: 32 20 77 819 lub miejscową jednostkę Policji.