Nowy wzór odznaki SLOP

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2024 roku nastąpi ponowna wymiana odznak Straży Ligi Ochrony Przyrody.

Informujemy, iż używanie starego wzoru odznaki jest przestępstwem podlegającym karze grzywny lub aresztu. W przypadku wykrycia takiego procederu zostaną niezwłocznie poinformowane odpowiednie służby.